Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Toimintaterapia Amiko tuottaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta. Valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen menetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (kuten ADHD, ADD tai Asperger.)

Tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla on tarkoitus opetella uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen.

Lisätietoja osoitteesta https://www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/